Markkinointi

Markkinointistrategia ja brändin rakentaminen

Markkinointistrategia on organisaation tai yrityksen sisäiseen käyttöön tuleva suunnitelma, joka linjaa tekemistä. Brändillä vahvistetaan mielikuvaa yrityksestänne ja saadaan kasvatettua tunnettuutta sekä myyntiä. Autamme yritystänne/organisaatitanne erottautumaan ja löytämään ne asiat, jotka ovat vahvuuksianne. Strategiatyö lähtee asiakkaidenne ja heidän tarpeiden tunnistamisella.

Markkinointistrategian rakentaminen lähtee organisaation ja yrityksen omasta strategiasta. Mikä on tavoite, mitkä ovat ne yrityksen vahvuudet ja erottautumistekijät. Mikä on yrityksen tarina. Näihin kaikkeen pohjautuu hyvä markkinointistrategia. 

Yhdenmukainen tyyli ja viesti verkkosivuilla, myynnin tukimateriaaleissa, videoissa, messuosastolla ja digitaalisessa markkinoinnin yhdenmukaisuus vahvistaa brändiä. Lue täältä lisää markkinoinnin toimenpiteistä. 

Tuttu kuva muistuttaa yrityksestä.  Vahvalla brändillä ja kohdistetulla markkinoinnilla onnistut tavoittamaan kohderyhmän ja vaikuttamaan ostopäätöksiin. 

Nortastic kouluttaa ja valmentaa organisaatioita parantamaan myyntiä ja markkinointia. Täältä voit tutustua esimerkkivalmennukseen. 

Asiakascase Kymsol

Teimme Kymsolille kansainvälisen markkinointistrategian ja brändiuudistuksen. Aikaisemmin ongelmana oli ollut, että yrityksen nimi Kymppi Group ei taipunut niin hyvin kansainvälisille markkinoille ja yritysoston myötä haluttiin luoda kansainvälinen brändi. Nortastic vastasi strategiatyöstä ja kilpailutti asiakkaan puolesta toteuttajat laajaan kokonaisuuteen. Asiakas sai valita vertailusta toteuttajat. Projektinhallinnan avulla asiakaspystyi käyttämään aikansa tärkeämpään ydintyöhönsä. Kymsolin sivuihin pääset tutustumaan täältä. 

Markkinointipalvelut

Yritykselle on tärkeää vahvistaa ja tuoda esille erottautumistekijöitä. Nortasticin markkinoinnin strategiatyö lähtee aloituskeskustelusta, jonka jälkeen saat suositukset siitä mitä palveluita Nortastic tarjoaisi yrityksellesi, jotta kasvu on mahdollista. Nortastic tuottaa itse graafisen työn mutta kilpailuttaa markkinoinnin toimenpiteiden tekijät alansa parhaimmistosta ja toiminta on kustannustehokasta.

Tuotamme  graafista suunnittelua, logot, graafiset ohjeet, brändikäsikirjat, kuvasuunnitelmat, verkkosivut, hakukoneoptimoinnin, videotuotantoja, sosiaalisen median vuosisuunnitelmia, valokuvausta, käyntikortit, myynnin tukimateriaalit (tarjousasiakirjat) jne.  Täältä luet lisää markkinoinnin toimenpiteistä.