Elyn kehittämisasiantuntijapalvelut

Nortastic - Elyn puitesopimustoimittaja

Elyn kehittämisasiantuntijapalvelut (kehpa) myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. 

Nortastic on Elyn hyväksytty puitesopimustoimittaja koko Suomen alueella. Nortastic tuottaa markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen asiantuntijapalveluita Ely-keskuksien puitesopimustoimittajana. 

Esimerkkejä palvelun sisällöstä

Konsultointipalvelussa saat yrityksellesi markkinointi- tai myyntistrategian. Myynnin aihe-alueina voi olla esimerkiksi hinnoittelu, tuotteistaminen, asiakkuudenhallinta ja jakelutiet. Markkinointistrategiassa voidaan huomioida yrityksellenne sopivat  markkinoinnin kanavat ja -keinot. Asiantuntijana annamme ideoita, miten erilaisia markkinoinnin toimenpiteitä ja ratkaisuja voidaan hyödyntää myynnin tukena.

Palvelun kesto ja hinta

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana. ELY-keskus määrittää palveluiden keston. 

Kenelle palvelu sopii?

ELY-keskuksen palvelu sopii kasvua hakeville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan. Yritys voi toimia kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla.

Konsultointia ei voi hakea, jos

  • Yritys on suuri yritys
  • Yrittäjyys on sivutoimista. Edellytys on, että yritystoiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
  • Toiminta  ei ole vielä vakiintunutta (yrityksellä pitää olla takana vähintään yksi tilikausi). 
  • Yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan toimintaan (yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai maksuhäiriöitä).
  • Yritykselle on myönnetty viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea yli 200 000 euroa tai raja ylittyy palvelua myönnettäessä.
  • Yrityksen tarve liittyy markkinoinnin tai myynnin operatiiviseen toteutukseen. Palvelua ei voi myöntää esim. markkinointimateriaalin, www-sivujen tai markkinointikampanjan suunnitteluun tai verkkokaupan rakentamiseen.
  • Yritys on ahvenanmaalainen yritys
Elyn kehittämispalvelut asiakkuudet

Miten edetä?

Ota yhteyttä ELY-keskukseen. Ely-keskus arvioi yrityksesi tilanteen ja tarpeet. Voit toivoa asiantuntijayritykseksi Nortasticia. 

Asiakkaiden kokemuksia

Selkeää ja avointa keskustelua. Selkeät materiaalit. Hyvä asiakkaan luenta. Kiinnostava, uusia näkökulmia avaava. Innostava.
Janne Aurolahti
Toimitusjohtaja, Aurolahti Group Oy
Olemme erittäin tyytyväisiä aikatauluun, jolla pystyimme hyödyntämään Teijan ja NORTASTIC OY asiantuntevia palveluita. Kun tarpeemme oli määritelty, pystyimme parissa päivässä suunnittelemaan sisällöt ja lopullisen päätöksen saimme ELY- keskukselta päivässä.
Mika Kittilä
Kehitysjohtaja Aurolahti Group Oy