Elyn kehittämisasiantuntijapalvelut

Nortastic - Elyn puitesopimustoimittaja

Nortastic on Elyn hyväksytty puitesopimustoimittaja koko Suomen alueella. Nortastic tuottaa markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen asiantuntijapalveluita Ely-keskuksien puitesopimustoimittajana. Puitesopimuskumppanit kilpailutettiin alkuvuodesta 2020. 

Esimerkkejä palvelun sisällöstä

Konsultointipalvelussa saat yrityksellesi markkinointi- tai myyntistrategian. Myynnin aihe-alueina voi olla esimerkiksi hinnoittelu, tuotteistaminen, asiakkuudenhallinta ja jakelutiet. Markkinointistrategiassa voidaan huomioida yrityksellenne sopivat  markkinoinnin kanavat ja -keinot. Asiantuntijana annamme ideoita, miten erilaisia markkinoinnin toimenpiteitä ja ratkaisuja voidaan hyödyntää myynnin tukena.

Palvelun kesto ja hinta

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana. ELY-keskus määrittää palveluiden keston. 

Kenelle palvelu sopii?

ELY-keskuksen palvelu sopii kasvua hakeville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan. Yritys voi toimia kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla.

Konsultointia ei voi hakea, jos

  • Yritys on suuri yritys
  • Yrittäjyys on sivutoimista. Edellytys on, että yritystoiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
  • Toiminta  ei ole vielä vakiintunutta (yrityksellä pitää olla takana vähintään yksi tilikausi). 
  • Yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan toimintaan (yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai maksuhäiriöitä).
  • Yritykselle on myönnetty viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea yli 200 000 euroa tai raja ylittyy palvelua myönnettäessä.
  • Yrityksen tarve liittyy markkinoinnin tai myynnin operatiiviseen toteutukseen. Palvelua ei voi myöntää esim. markkinointimateriaalin, www-sivujen tai markkinointikampanjan suunnitteluun tai verkkokaupan rakentamiseen.
  • Yritys on ahvenanmaalainen yritys
Elyn kehittämispalvelut asiakkuudet

Miten edetä?

Ota yhteyttä ELY-keskukseen. Ely-keskus arvioi yrityksesi tilanteen ja tarpeet. Voit toivoa asiantuntijayritykseksi Nortasticia.