Viestintä

Viestinnällä selkeyttä organisaatioon

Viestintä ja markkinointi tukevat toisiaan. Viestintä on parhaimmillaan mainetta parantavaa vuorovaikutusta. Tavoitteena viestinnässä on parantaa prosesseja, sitouttaa, saada vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Viestinnällä voidaan viestiä vaikeistakin asioista. Ulkoisen viestinnän lisäksi on tärkeää pystyä viestimään myös organisaatiossa sisäisesti siten, että henkilökunta ja sidosryhmät voivat toimia organisaation kanssa yhdenmukaisesti yhtenäistä tavoitetta kohti.

Viestintä

Viestinnän palvelut

  • Viestinnän strategiatyö
  • Viestinnän sävy Viestinnän sisällöntuotanto ja työkalut
  • Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot
  • Ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnittelu ja toimeenpano