Blogi Hankeosaaminen Konsultointi

Vinkkejä tukien raportointiin

Business Finlandilta tai Elyltä koronan aiheuttamien liiketoiminnan häiriöihin saadut tuet pitää raportoida tarkasti, jotta vältytään takaisinperinnältä.

Raportointi projektin jälkeen

Business Finlandilta tai Elyltä koronan aiheuttamien liiketoiminnan häiriöihin saadut tuet pitää raportoida tarkasti, jotta vältytään takaisinperinnältä. Ensisijaisen tärkeää on, että rahat käytetään kuten on suunniteltu. Muutoin pitää hakea muutosta hankkeeseen (koskee myös aikataulumuutoksia). Merkittävistä muutoksista pitää tehdä asiointipalvelusta muutospyyntö.On tärkeää että kirjanpitäjälle on ilmoitettu projektista, jotta raportoinnin tueksi saadaan kirjanpitäjän vakuus. Jos et ole sitä heti myönteisen päätöksen jälkeen tiedottanut kirjanpitäjää, tee se heti. 

Business Finland

Täytä loppuraportti Business Finlandin asiointipalvelussa viimeistään 4 kuukauden kuluessa projektiajan päättymisestä. Voit käydä tutustumassa raportin kysymyksiin ja jatkaa raportin täyttämistä myöhemmin. Voit täyttää loppuraportin heti kun olet saanut projektin valmiiksi, vaikka sinulla olisikin alkuperäistä projektiaikaa vielä jäljellä. Projektin pitää olla päättynyt ja kustannukset maksettu, kun loppuraportti lähetetään Business Finlandille.

Projektin vastuullinen johtaja vahvistaa raportin lähetyssivulla, että

 • projektin toteutuksessa on noudatettu rahoitusehtoja ja
 • rahoitus on käytetty projektisuunnitelman mukaisesti.
 • Kustannustilityksen yhteyshenkilö (yrityksen oman taloushallinnon tai tilitoimiston henkilö) vahvistaa erillisellä vakuutuksella, että tilitetyt kustannukset sisältyvät yrityksen kirjanpitoon
 • Kustannustilityksen yhteyshenkilön pitää olla yrityksen oman taloushallinnon tai tilitoimiston henkilö; vakuutusta ei voi antaa yrityksen toimitusjohtaja eikä projektin vastuullinen johtaja. Kustannustilityksen yhteyshenkilön ei tarvitse päästä asiointipalveluun, mutta vakuutuksen antamista varten hänellä täytyy olla pääsy kirjanpidon aineistoon.

Raportin voi lähettää ainoastaan projektin vastuullinen johtaja tai henkilö, jolla on organisaation nimenkirjoitusoikeus. Lähetä raportin liitteenä ainoastaan Kustannustilityksen yhteyshenkilön vakuutus. 

TÄYTÄ RAPORTTI ASIOINTIPALVELUSSA

Muutoksia 

Muut kustannukset ovat prosenttiosuus palkka- ja ostopalvelukustannusten yhteissummasta. Rahoituspäätöksessä muita kustannuksia on hyväksytty enintään 20 prosenttia. Jos projektisi palkka- ja ostopalvelukustannukset toteutuvat rahoituspäätöksen kustannusarviota pienempinä, voit loppuraportissa ilmoittaa muita kustannuksia enintään 30 %. Voit ilmoittaa todelliset kustannukset raportin kustannustaulukossa.

Muiden kustannusten osuuden nostaminen ei saa kasvattaa projektin kokonaiskustannuksia myöntöpäätöksessä hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia suuremmaksi. Maksettavan avustuksen osuus ei saa ylittää yrityksesi kehitystoiminnan kokonaiskustannuksia. Tämän varmistamiseksi Business Finland voi pyytää kirjanpitoajoja projektiajalta. 

Tuki voidaan periä takaisin jos:

 • yrityksellä on verojen ilmoituslaiminlyöntejä
 • yrityksellä on erääntynyttä verovelkaa, jolla ei ole tai jolle ei ole haettu Verohallinnon maksujärjestelyä
 • yritys ei ole ennakonperintärekisterissä

Tuen määrää voidaan vähentää, jos:

 • kustannuksia on syntynyt vähemmän kuin kustannusarviossa on arvioitu
 • yritys raportoi kustannuksia, joita Business Finland ei voi rahoittaa (esimerkiksi operatiiviset kulut, investoinnit)
 • yritys raportoi kustannuksia, jotka eivät ole syntyneet projektin aikana
 • yritys raportoi kustannuksia, joihin kohdistuu sellaista tukea, joiden ehdoissa kielletään muu julkinen tuki (esimerkiksi palkkatuki)
 • yritys ei ole kilpailuttanut yli 60 000 euron ostopalveluja julkisen hankintalain mukaan
 • yritys on hankkinut ostopalveluja oman konsernin ulkopuolisilta intressiyrityksiltä. (Intressiyhteys voi syntyä esimerkiksi omistuksen, hallituksen jäsenyyden tai perhesiteiden kautta. Katso lisätietoja rahoitusehtojen kohdasta 7.4.)
 • yritys on maksanut palkkoja, jotka eivät ole linjassa yrityksen normaalin palkanmaksun kanssa

Business Finland voi vaihtaa tietoja rahoituksen saajaan liittyen esimerkiksi Verohallinnon kanssa.

LUE LISÄÄ RAHOITUSEHDOISTA

Loppuosuuden maksatus

30 % rahoituksesta maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Rahoituksen maksamisen edellytys on, että yritys on täyttänyt loppuraportin ja että projekti on toteutettu suunnitelman mukaan rahoituspäätöstä ja rahoitusehtoja noudattaen. Rahoitus pyritään maksamaan 21 päivän kuluessa siitä, kun loppuraportti on toimitettu Business Finlandin asiointipalveluun.

Dokumentaation säilyttäminen

Säilytä projektiin liittyvä dokumentaatio 10 vuoden ajan rahoituksen viimeisen erän maksamisesta.

Business Finland tarkastaa jälkikäteen osan projekteista tarkemmin. Tarkastettavat projektit valitaan satunnaisotannalla sekä riskiarvioinnin ja väärinkäytösepäilyjen perusteella. Jos rahoituksen käytössä ilmenee epäselvyyksiä tai väärinkäytöksiä, Business Finlandilla on oikeus periä rahoitus osittain tai kokonaan takaisin korkoineen.

 

Mieti ennen raportointia valmiiksi seuraavat asiat:

Projektin tulokset

Mitä projektilla on saatu aikaiseksi.

Toteutus ja sisältö

Miten niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Miten tulokset vastaavat hakemusta.

Resurssit

Osuus henkilöstön työajasta käytettyyn projektiin esim. prosentteina.

Ostetut palvelut

Kuvaa ostetut sisällöt. Mitkä ovat ostettujen palveluiden yhteissummat ilman arvonlisäveroa.

Elyn tuki

Elyn tukemien kehittämistoimenpiteiden raportointiohje löytyy täältä

0 comments on “Vinkkejä tukien raportointiin

Vastaa

%d