Blogi

Viesti kuvilla

Kuvat ovat merkittävä osa viestintää. Yrityksen visuaalinen ilme kertoo yrityksen arvoista, mutta kuvat kertovat myös tarinaa. European Communication Monitor 2017  -tutkimus, jonka tiedot kerätään 50 maasta yli 3000 viestinnän ammattilaiselta, ennustaa että tärkeimmäksi trendiksi nousee visuaalisuus. Tutkimukseen osallistuneista 94% uskoivat visuaalisuuden olevan merkittävästi kasvussa strategisessa viestinnässä. Visuaalisuutta viestintään saadaan mm.  videoilla, instant kuvilla (julkaisualustana sosiaalisen median kanavat) ja infografiikalla.

Monessa yrityksessä ja yhteisössä voidaan kokea ongelmallisena viestiä kuvakerronnan avulla, koska kirjoitettu teksti on ollut aikaisempien sukupolvien tapa viestiä. Tämä tuli esille myös ECM2017-tutkimuksessa. Viestinnän ammattilaiset myönsivät, että myös ammattilaisilla voi olla vaikeuksia vastata kasvaviin tarpeisiin. Onneksi on Nortasticin kaltaisia yrityksiä, joilla kuvallinen viestintä on ydintoimintaa ja yhteistyöllä saamme asiakkaamme onnistumaan.

Tässä esimerkkejä Koillismaan Osuuskaupalle tehdystä henkilökuvauksesta. Henrik Karvonen on monipuolinen ”liike-elämän Peter Pan”, kuten hän itseään kuvailee. Henrikille ulkoilu ja Koillismaan luonto ovat tärkeitä. Kuvilla viestitään sekä hänen persoonaa, mutta myös kerrotaan tarinaa Koillismaan Osuuskaupan sijainnista Kuusamossa, jossa upea luonto tykkylumisine puineen luo upeat puitteet myös matkailulle, elämyksille ja majoitukselle. Nämä kuuluvat myös Koillismaan Osuuskaupan palveluihin. Kuvat otti Harri Tarvainen.

0 comments on “Viesti kuvilla

Vastaa

%d