Hankkeet, rahoitukset

Käännä teksti

Yritystuet kasvun mahdollistamiseksi - Yritystuet yrityksille kasvuun

Yritystuet yrityksille kasvuun. 

Yrityksen kasvuun on olemassa monenlaisia yritystukia. Nortastic tarjoaa konsultointia ja hankesuunnitelmien tekemistä yrityksille ja yhteisöille. Yritystuki tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvaa ilman valtavia pääomia ja lainoja. Nortastic on Business Finlandin hyväksymä palveluntarjoaja sekä Elyn yrityspalveluiden hyväksytty puitesopimustoimittaja. 

Mikä tuki sopisi?

Yrityksen sijainti, toimiala ja tavoitteet määrittelevät sen, mikä yritystuki olisi sopivin. Tässä vinkkejä yleisiin yritys- ja hanketukiin sekä aikaisempien tukien raportointiin.

Tukivaihtoehtoja, lisätietoa

Tässä esiteltynä muutamia tukia, joita voi saada yrityksen kehittämiseen. Sivuilta löytyy ohje myös korona-ajan tukien raportointiin. Neuvomme ja autamme – meidän asiantuntemuksella saatte yritystuet yrityksille kasvuun.

Hankkeen raportointi

Business Finlandilta saatu rahoitus pitää raportoida ohjeiden mukaan, jotta rahoja ei peritä takaisin. 

Huomioi heti, että ilmoitat kirjanpitäjälle että hankkeen rahoille perustetaan oma projektikirjanpito (dimensio, tunniste tms.). Tarvitset myöhemmin kirjapitäjältä vakuuden projektikirjanpidon oikeellisuudesta. 

Lue tarkasti päätös ja ehdot, mitä hyväksyttäviä kustannuksia on. Projektista pitää olla osoittaa projektikirjanpito ja työajanseuranta. Projektista tarvitaan kustannuserittely raporttiin. 

Hyväksyttävät kustannukset ovat nettomääräisiä, arvonlisäverottomia ja saajan kirjanpidossa. Projektiin voi kohdistua vaan menoja, jotka ovat tapahtuneet projektin aikana. Kustannukset pitää olla maksettuna ennen raporttia. Jos on maksamattomia kustannuksia, niin ne voidaan raportoida myöhemmin. Kirjanpidosta pitää pystyä yksilöimään kustannukset. Projektiin käytettyä työajanseurantaa pitää säilyttää vähintään 10 vuotta projektista, kuten muitakin asiakirjoja. Lue lisää raportoinnista.

 

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

 

Business Finland tuet
Koronatuet

Lainaa? Tuotekehitystä?

Business Finlandin lainarahoitus on edullista. Korko on tällä hetkellä yksi prosentti eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain jättää perimättä.

Pk-yritysten ja midcap-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin myönnetään lainaa pääsääntöisesti 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin.

Projektin alussa yritys voi saada 30 prosenttia projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Nortastic tarjoaa hankeosaamista ja asiantuntemusta koskien yritystukia. Kysy lisää.

Into

Into-rahoituspalvelu on tarkoitettu startup-yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. Rahoituksen avulla yrityksesi voi ostaa parasta mahdollista asiantuntijapalvelua vahvistamaan innovaatiotoimintaa. Rahoituksen avulla voi myös hankkia teollisoikeuksia (IPR) tai palkata väliaikaisesti asiantuntijan tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä.

Mihin rahoitus soveltuu?

 • Haluat hyödyntää suunnitelmallisesti uusia ideoita ja markkinatietoa liiketoimintanne kehittämisessä.
 • Yrityksesi on siirtymässä pienistä tuote- tai palvelukonseptin parannuksista kokonaan uusien liiketoimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseen.
 • Yritykselläsi on tarve kehittää henkilöstön innovaatio-osaamista ja systematisoida innovaatio-prosessia.
 • IPR-asiat vaativat tarkastelua ja parannusta.
 • Yrityksesi tavoittelee kansainvälistä kasvua ja avainhenkilöt ovat sitoutuneet toiminnan muuttamiseen.
 • Taloudellinen tilanteenne mahdollistaa oman toiminnan kehittämisen.
 • Yrityksesi voi vasta aloittaa innovaatiotoiminnan systematisointia. Rahoituksen tarkoitus on kasvattaa innovaatio-osaamista.

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille.  Into-rahoitus tarjoaa pk-yritykselle mahdollisuuden kehittää innovaatio-osaamistaan monipuolisesti. Projekti voi keskittyä yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Rahoituksella on kuitenkin tavoiteltava innovaatio-toiminnan laaja-alaista kehitystä.

1) Innovaatiotoiminta ostoina

 • innovaatiostrategian ja -prosessin systemaattinen kehittäminen yrityksesi ulkopuolisen asiantuntijan avulla
 • alustavien uusien liiketoiminta-, tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen
 • henkilöstön innovaatio-osaamista edistävä koulutus
 • innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvät markkinatutkimukset
 • innovaatio-osaamiseen liittyvät laboratorio- ja toimistotilojen kulut
 • tietopankkien käyttö
 • selvitykset standardeista, laatumerkintä- ja sertifiointipalvelut
 • tutkimustulosten hankintaan ja hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut
 • IPR-strategian laatiminen ja IPR-oikeuksien hankintaan ja lisensiointiin liittyvät selvitykset

2) Aineettoman omaisuuden suojaaminen

 • Patenttien, lisenssien ja muun aineettoman omaisuuden hankinta, voimaansaattaminen ja laajentaminen, kun se vahvistaa yrityksesi innovaatiotoimintaa ja tutkimus- ja kehitystyötä. (IPR:ien hankkiminen, hakeminen, vahvistaminen tai laajentaminen voi olla maksimissaan 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista.)

3) Asiantuntijan lainaaminen

 • valmiiden tutkimustulosten hankinta ja tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut
 • asiantuntijan määräaikainen palkkaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatioista
  • korkeasti koulutettu henkilö, jolla on vähintään viiden vuoden kokemus
  • asiantuntija palkataan uuteen tutkimus-, kehitys- ja innovointitehtävään yrityksessä
  • asiantuntijalla on oikeus palata vanhaan tehtävään

Tavoitteet

Hakemusvaiheessa määritellään BF:n kanssa 2–5 selkeästä ja mitattavasta päämäärästä, joihin Into-rahoituksen avulla pyritään. Tavoitteet valitaan yrityksesi lähtökohdista niin, että ne edistävät kasvua ja kansainvälistymistä. 

Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • IPR-strategian valmistuminen
 • toimenpidelista IPR:ien hyödyntämiseksi liiketoiminnassa
 • projektiin palkatun asiantuntijan avulla luotujen tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä ja työn vaikutus yrityksen liiketoimintaan
 • uudet käytännöt innovaatiotoiminnan systematisoimiseksi
 • yrityksen uudenlaisen innovaatio-osaamisen todentaminen käytännössä

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioimme mahdollisten jatkoprojektien rahoitusta.

Määrä

Business Finlandin rahoituksen määrä Into-projektille riippuu yrityksesi tavoitteista ja resursseista. Myöntämämme rahoitus on 50 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Into-projektille ei ole asetettu ylärajaa. Asiantuntijapalveluiden ostoissa rahoitus voi kuitenkin olla korkeintaan 200 000 euroa. Pienin mahdollinen projektikoko on 30 000 euroa ja pienin avustus 15 000 euroa.

Into-rahoitus on avustusta, jonka me maksamme raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Yritykselläsi on oltava riittävä oma rahoitus projektin toteuttamiseksi.

Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla:

 • Ostopalvelut
  • Neuvonta- ja tukipalvelut, IPR:n ja aineettoman omaisuuden hankinta, erityiskoulutuksen osto
 • Matkat ja palkkakulut
  • Matkat ja palkkakulut ovat hyväksyttäviä, jos ne liittyvät asiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen tai patentin tai muun teollisoikeussuojan hakemiseen.
 • Henkilösivukustannukset
  • Henkilösivukustannukset voivat olla enintään 50 prosenttia palkoista
 • Yleiskustannukset
  • 1 – 19 henkilöä: 20 %
  • 20 – 49 henkilöä: 30 %
  • 50 henkilöä tai enemmän: 50 %

Projektille ei voi kohdistaa

 • neuvonta- ja tukipalvelujen hyödyntämisestä aiheutuneet yrityksesi omat palkkakustannukset (esim. erityiskoulutus: henkilöstön osallistuminen)
 • laatumerkinnän, testauksen tai sertifioinnin tekemisen kustannukset, kun se tehdään markkinoinnin tarpeisiin tai lainsäädännön vaatimuksesta
 • yrityksesi rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja, viennin tukemisesta aiheutuneita kuluja tai suoria investointeja
 • IPR:n puolustamiseen liittyviä kustannuksia

Lisätietoa Into-rahoituksesta löytyy täältä. 

Explorer

Explorer-rahoituksen avulla voit palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille menoon, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota pk-yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen.

Market Explorer –rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

Missä tilanteessa Market Explorer?

Market Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun yrityksesi on kansainvälistymisen alussa tai haluat selvittää itsellesi uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille, yrityksesi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen, yrityksesi talous on kunnossa ja oma osuutesi projektin rahoituksesta varmistettu, Yrityksessä on töissä sitoutunut tiimi, jossa vähintään yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä ja tiimissä on toisiaan täydentävää osaamista muilta alueilta. Rahoitusta ei saa yhden henkilön yrityksille. Minimitiimi koostuu esimerkiksi yhdestä 100% henkilöstä ja kahdesta 50% henkilöstä Suomessa.

Market Explorer –rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

Tempo

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin. Innovatiivisuus voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, ei siis pelkästään tuotteen tai palvelun teknistä toteutusta. Tavoiteltavalla lopputuloksella pitää olla uskottava etu mahdollisiin kilpailijoihin nähden.

Tempo-rahoituksen myöntäminen perustuu aina harkinnanvaraiseen päätökseen.

Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus projektin toteuttamiseksi.

Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos yhtiössä ei ole voittovaroja eikä tulorahoitusta edellisten tilikausien mukaan, tulee yhtiöllä olla vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta projektin omarahoitukseksi. Kertyneet voittovarat kelpaavat oman pääoman suhteen kynnyksen ylitykseen vain virallisen ja kokonaisen tilikauden luvuista.

Mihin voi käyttää?

Tempo-rahoituksella rahoitetaan yrityksen kasvuun tähtäävää toimintaa. Sisällön tulee olla tasapainoinen kokonaisuus markkinoiden selvittämistä, varhaisen asiakaspalautteen keräämistä sekä liiketoimintamallin, teknologian ja yrityksen kehittämistä.

Projektin kustannuksista merkittävän osan pitää kohdistua muuhun kuin tutkimus- ja kehitystyöhön, esimerkiksi kansainvälistymisstrategian tekemistä, markkinaselvityksiä, tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaamista, tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla, markkinoiden validointia, koemarkkinointia, kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämistä, kasvun rahoituksen selvittämistä, IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä.

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista, joka voi maksimissaan olla 66 667 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

BF maksaa rahoituspäätöksen jälkeen 70 prosenttia rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosan projektin loppuraportin yhteydessä.

Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä.

Talent Explorer

Talent Explorer –rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain palkattavan asiantuntijan kustannuksiin.

Rahoitettavan projektin koko voi olla enintään 40 000 euroa, josta Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä voi olla enintään 20 000 euroa. Rahoitus kattaa maksimissaan 50 prosenttia palkattavan asiantuntijan kustannuksista. 

Projektille hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkattavan henkilön palkkakustannukset sivukuluineen sekä mahdolliset matkakulut ensimmäisten 6-12 kuukauden ajalta. Matkakulut katetaan kustannusarvion muina kustannuksina laskennallisena eränä, enintään 20 prosenttia palkkakustannuksista.

Kehittämisavustus (Ely)

Elyn kehittämisraha

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Kehittämisavustus on tarkoitettu yrityksille kasvuun. Painopisteenä on kansainvälistyminen. Kansainvälistymismahdollisuuksia voidaan parantaa ja kasvua voidaan hakea  kehittämällä uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää:

normaalina kehittämisavustuksena myös vuonna 2021

 • väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa 30.6.2021 asti
 • pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020 tukea voidaan myöntää 30.6.2021 asti

Millaiselle yritykselle voidaan myöntää avustusta?

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Huomioitavaa:

 • Pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. 
 • Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Kehittämisavustuksen kohteet

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet

Yrityksen kehittämisavustus osarahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020  Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Tämän johdosta yrityksen kehittämisavustuksella tuettavien hankkeiden tulee täyttää rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kriteerit. Keskeisimpinä perusteina tarkasteltaessa soveltuvuutta rakennerahasto-ohjelmaan ovat ohjelman valintaperusteet. Alueelliset painotukset löytyy täältä. 

Ohjelman valintaperusteet jakautuvat yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin. Yleiset valintaperusteet ovat EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joiden kaikkien tulee täyttyä, jotta avustusta voidaan myöntää rakennerahasto-ohjelman varoista.

Erityiset valintaperusteet ovat rakennerahasto-ohjelmassa todetun erityistavoitteen mukaisia. Erityisiksi valintaperusteiksi on nostettu ohjelma-asiakirjan erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Kaikkien rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Myös rakennerahasto-ohjelman horisontaaliset periaatteet, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys, on otettu huomioon erityisissä valintaperusteissa. Erityisiä valintaperusteita käytetään hankkeiden valintaan liittyvässä hankkeiden pisteytyksessä.

Koska yrityksen kehittämisavustuksessa on käytössä jatkuva haku, ei avustuksella rahoitettavien hankkeiden osalta tehdä pisteytystä erikseen kunkin erityisen valintaperusteen osalta, vaan valintaperusteita tarkastellaan avustuksesta päättävässä ELY-keskuksessa sen mukaisesti täyttyykö valintaperuste vai ei. Rakennerahasto-ohjelman mukaisuuden varmistamiseksi tulee täyttyä vähintään puolet asianomaisen erityistavoitteen mukaisista erityisistä valintaperusteista.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Elyn kehittämistuki 2

Hakeminen

Yrityksen kehittämisavustusta koskevia hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Maksua haetaan jälkikäteen 1-2 kertaa hankkeen koko ja kesto huomioiden.

Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksen hakemisesta ja rahoituksesta:

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä. ELY-keskuksen asiantuntijalta on mahdollista saada neuvoja hankesuunnitelmasi valmisteluun. Samalla saat lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista, tarkemmista alueellisista rahoituslinjauksista ja hyväksyttävistä menoista.

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

Pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen, painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi voi hakea rahoitusta. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. ELY-keskus avaa rahoitushaun pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa.

Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisältöjä.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
 • kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja testialustoja

Hankkeiden tukitasot

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja investointien osalta 45 %.

Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemuslomake aukeaa 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa.

Maaseudun kehittämistuki

Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on maaseutua. Uuden kaupunki-maaseutuluokituksen perusteella Suomen yrityksistä noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseutukuntia ovat kaikki paitsi kaupunkialueet Oulun, Tornion, Kokkolan, Kajaanin, Vaasan, Kuopion, Jyväväskylän, Joensuun, Seinäjoen, Porin, Tampereen, Mikkelin, Savonlinnan, Imatran, Lappeenrannan, Kouvolan, Lahden, Kotkan, Turun, Porin, Hämeenlinnan, Salon, Hyvinkään, Riihimäen, Järvenpään, Porvoon pk-seudun ja Tampereen alueella. Tarkasta oma alueesi tästä: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589

Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. 

Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

Lue lisää täältä. 

ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa maatilojen investointeihin ja kehittämiseen, maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen, maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin.

Maaseutuyrityksen perustamistuki

Perustamistuesta maaseutuyritykselle saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi, liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin, kansainvälistymisselvitykseen

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Suomi.fi-palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä: https://www.suomi.fi/yritykselle

Vaihtoehto 1

Olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma.
Jos harkitset yrityksen perustamista ja sinulla on jo valmis liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee sinua uutena yrittäjänä yrityksen alkutaipaleella.

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä.

Perustamistukea voit käyttää yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen, esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:
liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
tuotekehityshankkeisiin
tuotannon pilotointiin
markkinointisuunnitelman laatimiseen
koemarkkinointiin
kansainvälistymisselvitykseen.

Vaihtoehto 2:


Sinulla on jo olemassa yritys, mutta haluaisit uudistaa yrityksesi liiketoimintaa

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se uudistaa merkittävästi liiketoimintaansa. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma ennen tuen hakemista. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi-palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa.

Tarkasta onko sinulla maaseutuyritys. Tukitasot löytyvät täältä.

Täältä voit löytää oman alueen Leader-ryhmän.

Voit saada rahoitusta maaseudulla sijaitsevan yrityksesi kone- ja laitehankintoihin, rakentamiseen sekä muihin yritystoiminnan kehittämiseen tähtääviin investointeihin.
Rahoitus investointituessa on 20–40% kustannuksista ja investoinnin toteutettavuustutkimuksessa rahoituksen osuus on 40–50% kustannuksista.

Lisätietoa täällä. 

Väliaikainen alkutuotannon koronatuki

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Millainen yritys ei voi saada tukea?

Muut yritykset kuin alkutuotannon alan yritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Tukea eivät voi hakea kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset. Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille.
Lisätietoa rahoituksesta muille yrityksille koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa (ely-keskus.fi)

Et voi saada tukea, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Tuen määrä

Voit saada avustusta 2000–80 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Esitä hakemuksessasi menoja siis vähintään 2500 euroa.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää avustusta yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet. Tukea ei voi käyttää yrittäjän laskennalliseen palkkaan.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuulliseksi arvioituihin menoihin:

1. palkkamenot

  • niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä yritystoiminnan supistumisesta huolimatta
  • palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron kuukausipalkka lisättynä 30 prosenttia palkan sivukustannuksia.

2. vuokramenot ja kiinteistömenot

  • toimitilasta aiheutuneet vuokramenot
  • kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot
  • kiinteistövero
  • tiemaksut
  • vakuutukset
  • toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
  • jätemaksut
  • sähkömaksu.

3. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot

  • asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen
  • ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

4. muut 1-3-kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot

  • koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria
  • koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
  • eläkemaksut
  • vakuutukset
  • tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinta.

Mihin tukea ei voi käyttää?

Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tuen ehdot

Voit saada avustusta, jos:

 • yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)
 • yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi
 • et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen (suorat tai ohjelmaperusteiset viljelijätuet eivät kuitenkaan ole este avustuksen saamiselle)
 • tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla on yritykselle olennainen taloudellinen merkitys ja sen vuosiliikevaihto on vähintään 10 000 euroa.

Et voi saada avustusta, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Näin haet tukea

Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.

Jos olet hakenut alkutuotannon väliaikaista tukea ennen 4.11.2020, voit hakea sitä uudelleen. Jos haet tukea toisen kerran, tee hakemuksesi uutena Hyrrä-asiointipalveluun – älä muutoksena aiempaan hakemukseesi.

Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet valtuutuksen tekemiseen

Valitse Hyrrän etusivulta ”Asioi organisaation tai maatilan puolesta”. Kirjaudu Hyrrään henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). 

Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”. Valitse kohdennetuksi toimeksi ”Maatalouden alkutuotannon tuki”.

Varaa hakemuksen täyttämistä varten:

 • yrityksesi Y-tunnus
 • vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase tai maatalouden osalta vastaavat taloustiedot
 • selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä
 • selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
 • suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esimerkiksi lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset)
 • selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta ja rahoituksesta koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
 • tiedot eri viranomaisten (esim. ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland) yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista (eli de minimis -tuista) vuosina 2018–2020, jos yrityksesi on saanut de minimis -tukia.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan vaaditut tiedot. Näin hakemuksesi voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Jos hakemuksestasi puuttuu tietoja, se voidaan käsitellä vasta kun olet toimittanut tarvittavat tiedot. Saat asiasta täydennyspyynnön. Jos haluat itse täydentää hakemustasi ennen päätöksentekoa, ota yhteyttä hakemuksen käsittelijään ja pyydä palauttamaan hakemus täydennettäväksi.

Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. On tärkeää, että luet saamasi päätöksen. Avustus on harkinnanvaraista. Päätös voi olla kielteinen, jos avustuksen hakemiselle asetetut edot eivät yrityksesi osalta täyty.

Milloin tuki maksetaan?

Avustus maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä sinun on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta. Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.

Maaseudun yritysten väliaikainen koronatuki

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Tukea voi hakea vuoden 2021 kesäkuun loppupuolelle saakka.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen allaharjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tukea voi saada maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys, joka työllistää alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa. Maataloustuotteiden jalostus ja myyminen tarkoittaa maataloustuotteiden käsittelyä niin, että tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen varatussa tilassa.

Maataloustuotteita ovat esimerkiksi lihatuotteet, maitotuotteet sekä hedelmät, vihannekset ja kasvikset, sienet, marjat ja yrtit ja monet näistä valmistetut tuotteet. Lista kaikista maataloustuotteista

Yrityksesi voi sijaita Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Millainen yritys ei voi saada tukea?

Muut yritykset kuin maatilakytkentäiset yritykset ja maataloustuotteita myyvät ja jalostavat mikroyritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Lisätietoa rahoituksesta muille yrityksille koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa (ely-keskus.fi)

Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalatalouteen. Näille toimialoille on erilliset tukijärjestelmänsä:

Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille.

Et voi saada tukea, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Tuen määrä

Voit saada tukea 2 000–80 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 2 500 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Tukea voi hakea, jos aikaisempi tukihakemus on hylätty sen takia, että hyväksyttäviä kustannuksia on ollut liian vähän (alle 6250 euroa).

Aikaisemmin tukea saaneet voivat hakea tukea aikaisempaa tukijaksoa seuraavalle, enintään kuuden kuukauden jaksolle.

Uudet tuenhakijat voivat hakea tukea enintään kuuden kuukauden pituiselle tukijaksolle, joka on alkanut 16.3.2020 jälkeen.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet. Tukea ei voi käyttää yrittäjän laskennalliseen palkkaan.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuulliseksi arvioituihin menoihin:

1. palkkamenot

  • niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä yritystoiminnan supistumisesta huolimatta
  • palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron kuukausipalkka lisättynä 30 prosenttia palkan sivukustannuksia.

2. vuokramenot ja kiinteistömenot

  • toimitilasta aiheutuneet vuokramenot
  • kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot
  • kiinteistövero
  • tiemaksut
  • vakuutukset
  • toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
  • jätemaksut
  • sähkömaksu.

3. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot

  • asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen
  • ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

4. muut 1-3-kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot

  • koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria
  • koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
  • eläkemaksut
  • vakuutukset
  • eläimiin perustuvassa yritystoiminnassa (ratsastus- ja ravitallit, lemmikkieläinpihat tms) myös eläinten ruokinta- ym. ylläpitokustannukset.

Mihin tukea ei voi käyttää?

Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Aineellisiin ja aineettomiin investointeihin voit hakea erikseen maaseudun yritysrahoitusta, joka on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen sekä normaalioloissa että poikkeustilanteessa. Lisäksi on mahdollista hakea yrityksen perustamistukea yrityksen perustamiseen tai yritystoiminnan uudelleen suuntaamiseen. Maaseudun yritysrahoitus on EU:n osaksi rahoittamaa ja se myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 (maaseutuohjelma). Maaseutuohjelman tuista saat lisätietoa oman alueesi ELY-keskuksesta tai alueellasi toimivasta Leader-ryhmästä.

Tuen ehdot

Voit saada avustusta, jos:

 • yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)
 • yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi
 • et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen
 • tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen merkitys toimeentuloosi
 • pystyt erottamaan yritystoimintasi tulot maatilasi muista tuloista, jos harjoitat myös maataloutta
 • tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla on maatilallesi olennainen taloudellinen merkitys ja sen vuosittainen liikevaihto on vähintään 10 000 euroa
 • mikroyrityksesi antaa toimeentulon vähintään sinulle itsellesi yrittäjänä tai yhdelle työntekijälle, jos jalostat tai myyt maataloustuotteita.

Et voi saada avustusta, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Näin haet tukea

Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet valtuutuksen tekemiseen

Valitse Hyrrän etusivulta ”Asioi organisaation tai maatilan puolesta”. Kirjaudu Hyrrään henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). 

Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”. Valitse kohdennetuksi toimeksi ”Maaseutuyritysten väliaikainen tuki”.

Varaa hakemuksen täyttämistä varten:

 • yrityksesi Y-tunnus
 • vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase sekä vuoden 2020 tuloslaskelma, jos se on jo saatavissa, jos haet tukea maataloustuotteiden jalostukseen ja myyntiin tai maatilatalouden osalta vastaavat tiedot (vähintään veroilmoituksen 2-lomakkeen jäljennös vuodelta 2019 ja mahdollisesti vuodelta 2020), jos haet tukea maatalouden yhteydessä harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan
 • selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä
 • selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
 • suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esimerkiksi lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset)
 • selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
 • tiedot eri viranomaisten (esim. ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland) yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista (eli de minimis -tuista) vuosina 2018–2020, jos yrityksesi on saanut de minimis -tukia.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan vaaditut tiedot. Näin hakemuksesi voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Jos hakemuksestasi puuttuu tietoja, se voidaan käsitellä vasta kun olet toimittanut tarvittavat tiedot. Saat asiasta täydennyspyynnön. Jos haluat itse täydentää hakemustasi ennen päätöksentekoa, ota yhteyttä hakemuksen käsittelijään ja pyydä palauttamaan hakemus täydennettäväksi.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. On tärkeää, että luet saamasi päätöksen. Avustus on harkinnanvaraista. Päätös voi olla kielteinen, jos avustuksen hakemiselle asetetut edot eivät yrityksesi osalta täyty.

Milloin tuki maksetaan?

Avustus maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä sinun on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta. Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.