Ohjeita hakemuksiin

Haastava tilanne yrityksissä on saanut monet yrittäjät miettimään tulevaisuutta ja yrityksen taloudellista tilannetta. Olen tehnyt konsulttina yrityksille hankehakemuksia ja olen Business Finlandin hyväksymä palveluntarjoaja. Annan nyt osaamiseni veloituksetta muiden yrittäjien käyttöön. 

Huomioitavaa

 • Suuruus on enintään 10 000 euroa.
 • Sinulla on oltava osakeyhtiö, jolla on ollut kannattavaa liiketoimintaa.
 • Ei makseta toiminimiyrittäjille
 • Osakeyhtiöllä on ollut palkanmaksua.
 • Sinun pitää pystyä osoittamaan, että yrityksellä on laittaa joko kassasta, tulevista laskuista tms. 20% haettavasta summasta.

 

Mihin voidaan käyttää?

Rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Mieti mikä voi olla sinun yrityksesi osaamisella, välineillä tms. uutta liiketoimintaa.

Voi olla vaikka tuotannon uudelleen järjestely. Tuki voi olla konsultin palkka selvittelyyn tai sitten oma palkka/työntekijän palkka selvittelyyn kuluneelta ajalta – tai molemmat.

 

Maksatus

Esiselvityksessä avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).

Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

 

HUOMIOIthan, ETTÄ KAIKKI PAITSI FLAT RATE (MUUT KULUT) PITÄÄ RAPORTOIDA JA KAIKESTA TULEE OLLA ESITTÄÄ KUITIT!!!
 

Mihin rahoitusta voi saada

Selvitystyön kohteena voivat olla esimerkiksi: 

 • Uudet markkina- ja asiakastarpeet
 • Uudet kumppaniverkostot
 • Uudet tavat organisoida työtä ja tuotantoa
 • Uudet palvelut ja tuotteet

Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa

 

De Minimis

Rahoitus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Hakemuksessa pitää eritellä mitä tukia on saanut ja ne summat. Koulutukset voivat olla sellaisia. Muistele minne olet täyttänyt De Minimis-lomakkeita.

 

Mitkä toimialat ja toimijat eivät voi hakea

Rahoitusta ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon eikä kalastuksen vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille eikä yksityisille elinkeinonharjoittajille. Rahoitus voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Yrityksen tarvitsema jatkorahoitus uusien ratkaisujen kehittämiseen rahoitetaan molempien rahoituspalvelujen jälkeen normaalina tki-rahoituksena Business Finlandin normaalein rahoituskriteerein.

Erityisesti painotettavat toimialat

Matkailuala

Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät majoitus- ja matkailupalvelujen kehittämiseen sekä niiden matkailuun suoraan liitännäisten palvelujen kehittämiseen, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista.

 

Luovat alat

Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät monistettavien luovien alojen palvelujen (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelujen sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittämiseen.

Huomioi myös muut avustukset. Kulttuuriapurahoja on tulossa hakuun nyt entistä enemmän. Niistä lisää täällä.

Jokesilta on haussa useampia apurahoja täällä.

 

Hakemus

Jos edellä mainitut asiat soveltuvat yritykseesi, niin voit tehdä näillä ohjeilla vapaamuotoisen hankesuunnitelman, jonka voit liittää hakemukseesi (nämä tiedot löytyvät word-tiedostoina täältä).

Jos ei sovellu, niin hae esimerkiksi työttömyyspäivärahaa täältä.

Voit tutustua myös muihin mahdollisiin tukiin, rahoituksiin ja avustuksiin koostettuna täältä

Apua hakemuksen tekemiseen voit saada veloituksetta oman kunnan elinkeinoasiamiehiltä, uusyrityskeskuksesta tai kaupungin business-toimijoilta. 

Ohje hankesuunnitelman tekemiseen

 1. Yrityksen nykytila. Kuvaile mikä on ollut yrityksen toiminta-ajatus ja strategia. Mikä on kohderyhmä.

 2. Liiketoiminnan muutos koronan aiheuttamien ongelmien vuoksi (Huomioi tässä, että painotetaan kolmea yllä mainittua ohjelmaa. Valitse niistä sopivin.)

 3. Toimenpiteet, joista hanke koostuu. (Aiheutuvat kustannukset syntyvät palkkakuluista ja ostoista.)

  1. Palkkakulut. Kuvaile kenen palkka ja mistä tehtävästä kehitystyöstä).

  2. Ostettavat palvelut (kuvaile mitä asiantuntemusta, mistä tehtävästä ja millaisesta kehitystyöstä. Kerro keneltä ostat palveluita. Kerro heidän pätevyydestä ja osaamisestaan

  3. Muut kustannukset. Kuvaile muita kustannuksia. Voi olla vaikka vuokra, matkakulut, muut välttämättömät kulut (max 20%) summasta.

 4. Aikataulu

Business Finlandin lomakkeen kysymykset

Esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteessa

 

 1. Yrityksen nykytila

Yrityksen omistus, rakenne, resurssit ja avainhenkilöiden panostus yritykseen

Listaa yrityksen omistajat ja omistusosuudet. Kuvaa mahdolliset yritysrakenteet, esim. konserni ja holdingyhtiörakenne.

Tämä on simppeli. Ihan vaan kuvailee miten yrityksen omistukset menevät.

Kuvaa, miten koronavirusepidemia on vaikuttanut yrityksen liiketoimintaan

Kuvaile hyvin selvästi alaa ja asiaa ymmärtämättömälle mitä olette tehneet aikaisemmin ja miten korona on vienyt liiketoimintamahdollisuudet/heikentäneet niitä.

 1. Projektin toteutus

Kuvaus esiselvityksestä

Kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon ja työn organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa) yritys selvittää ja suunnittelee ja miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään.

Hyvin selkeä suunnitelma siitä mihin suuntaan nyt muutetaan liiketoimintaa. Kannattaa miettiä kuka voi nyt olla koronatilanteen johdosta kohderyhmää. Esimerkiksi mitä tarpeita ihmisillä voi nyt olla tai koronan jälkeen.

 1. Projektin kustannusarvio

Tutustuthan verkkosivuilta löytyviin rahoituspalvelukohtaisiin ohjeisiin sekä rahoituksen ehtoihin, ennen kun täytät projektin kustannusarvion.

Esimerkki:

Rahapalkat €

7000

Henkilösivukustannukset €

2100 (30%)

Ostettavat palvelut €

3000

Muut kustannukset €

500 (5%)

Palkat voivat olla oman henkilöstön tai omia kuluja. Muut kustannukset (flat rate) ovat normaalioloissa muita aiheutuvia kuluja (esim. vuokrat tai matkakulut).

 1. Yhteenveto ja lähetys

Voi ladata oman hakemuksen talteen. Liitteeksi voi laittaa esim. tilinpäätöksen. Vapaamuotoisen hakemuksen (siitä oma ohje).