Tuotekehitys

TUOTTEISTAMISELLA PALVELUT SELKEÄMMÄKSI

Tuotteistamisella helpotat asiakkaan ostoprosessia. Vaikka teille itsellenne on selkeää mitä tuotetta tai palvelua tarjoatte, asiakas ei välttämättä sitä ymmärrä. Oleellista on rajata, määritellä ja kuvata mitä tarjoatte ja kenelle. 

Tuotteistaminen sopii hyvin esim. matkailuun, elämyksiin tai mihin tahansa tuotteeseen. Tuotteistamisessa määritellään se palvelukokonaisuus missä tuote/palvelu on osana ja mietitään argumentit sekä vahvuudet asiakkaalle, mitä asiakkaan tarvetta palvelu/tuote ratkaisee. 

Tuotteistaminen helpottaa myyntiä sekä markkinointia. Se auttaa keskittymään oleelliseen. Tähän on saatavilla myös erilaisia yritystukia.  Kysy lisää. 

 

 

PALVELUMUOTOILU JA TUOTTEISTAMINEN PROSESSINA

1. Määritellään  asiakasryhmät, käydään läpi asiakkaan ongelma, palvelun tuottamat hyödyt ja kilpailijat.

2. Jaetaan palvelu osiin, jotta tiedetään, mitä sisällytetään palveluun (ydinpalvelut ja lisäpalvelut).

3. Tarkennetaan palvelua: palvelun vaiheet, resurssit, vaatimukset lopputulokselle ja vastuuhenkilöt.

4. Luodaan työohjeet/prosessikuvaus.

5. Vakioidaan toistuvia toimintoja: verkkokauppa, tarjouspohja, prosessikaavio, laskutus. 

6. Kootaan asiakkaan näkökulmasta houkuttelevia palvelupaketteja ja moduuliratkaisuja, joista asiakas voi valita mieleisensä.

7. Hinnoitellaan tuotteet mahdollisimman selkeästi ja mielellään kiinteästi.

8. Konkretisoidaan palvelua helpommin ostettavaksi ja markkinoitavaksi.

9. Esitellään referenssit.

ELINTARVIKEALAN ERITYISASIANTUNTEMUS

Nortastic auttaa elintarviketuotteiden kehittämisessä.

 • Rahoitus
 • Tuotekehitys
 • Raaka-aineet
 • Lainsäädäntö
 • EU:n terveys-ja ravitsemusväitteet
 • Katelaskenta
 • Pakkausmerkinnät
 • Sisällysluettelo
 • Myyntikanavat
 • Jakelutiet
 • Lavaukset

Nortasticin toimitusjohtaja, asiantuntija Teija Ruokamo on MiniEines-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. Hankkeen tarkoituksena on hyönteisten alkutuotannon ja jatkojalostuksen edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla. 

Nortastic kouluttaa ammattikorkeakouluissa sekä yksityisissä koulutuskeskuksissa tuotteistamista sekä pitää yrityksille tuotteistamisen työpajoja.

Nortastic on Business Finlandin hyväksymä palveluntarjoaja. Asiantuntijamme Teija Ruokamo on toiminut Food From Finland -hankkeessa alusta saakka, vuodesta 2014. 

Tästä pääset Business Finlandin Expert Search-palveluun.